Het is 8 maart. Dan vieren we Internationale Vrouwendag. En wat vieren we dan precies? Dan staan we stil bij de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen, waar ook ter wereld. Het doel van Internationale Vrouwendag is aandacht te geven aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. Dit jaar is het thema gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Ga dit vieren.

Brood en Rozen

Deze dag vindt zijn oorsprong al 110 jaar geleden. In 1908 vond de eerste staking door vrouwen plaats in New York. De arbeidsomstandigheden in de textielindustrie waren zo slecht dat de vrouwen staakten voor betere omstandigheden op het werk, meer loon, kortere werktijden en afschaffing van de kinderarbeid. Vrouwen eisten brood en rozen, niet alleen om te overleven maar vooral voor een betere kwaliteit van leven. De stakingen waren het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de vrouwendiscriminatie in veel landen.  In 1978, dus 40 jaar geleden werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend.

Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig

Met verschillende activiteiten kaarten vrouwengroepen, antidiscriminatieorganisaties, politieke partijen en andere organisaties deze onderwerpen aan op of rond 8 maart. Ieder jaar wordt er een thema gekozen. Dit jaar is dat de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Ook wel gendergelijkheid genoemd. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke verklaring niet altijd voldoende te zijn. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld. Toch zijn vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen.

Gelijke rechten

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes. Aanhaken bij het thema betekent bundelen van de krachten, acties versnellen en doelgericht samenwerken om onbegrensde mogelijkheden ontketenen!
In heel Nederland vinden er op veel plaatsen activiteiten plaats. Kijk hier of in je plaatselijke kranten.

Bron: Singlessite.nl 

Roept u maar
Reageer Reacties worden voor plaatsing gecontroleert door onze redactie