Het ontwerp en de realisatie van deze website ligt in handen van Digizijn:

Blankenstein 100
7943 PE Meppel
088 130 42 00
www.digizijn.nl